Events around DSU Aarhus

5 års fødselsdag | Festreception

5 års fødselsdag | Festreception

Saturday 15:00 (03 February)
Barber Lounge, Aarhus

Helte på Teatret Svalegangen, Århus

Helte på Teatret Svalegangen, Århus

Wednesday 19:30 (23 May)
Teatret Svalegangen, Aarhus

MasterClass - Kroppen husker

MasterClass - Kroppen husker

Friday 16:00 (26 January)
Psykoterapeutisk Institut Århus, Aarhus

Lav din egen Bullet Journal

Lav din egen Bullet Journal

Thursday 18:00 (08 February)
Arnold Busck Aarhus, Aarhus

VU Århus: Jakob Ellemann-Jensen

VU Århus: Jakob Ellemann-Jensen

Monday 19:00 (29 January)
VU Århus, Aarhus

At vandre på Caminoen

At vandre på Caminoen

Tuesday 19:00 (27 February)
FOF Aarhus - en alsidig aftenskole, Aarhus

Kroernes historie

Kroernes historie

Tuesday 19:00 (13 March)
FOF Aarhus - en alsidig aftenskole, Aarhus

Posten skal ud

Posten skal ud

Tuesday 19:00 (20 March)
FOF Aarhus - en alsidig aftenskole, Aarhus


DSU Aarhus Generalforsamling 2018

DSU Aarhus Generalforsamling 2018


When?

Start time: Saturday 16:00 (13 January)
End time: Saturday 19:00 (13 January)

Where?

DSU Aarhus
Amaliegade 27, Aarhus

About

Kære alle,

Sæt kryds i kalenderen denne dato, hvor vi i DSU Aarhus skal have ordinær generalforsamling.

DSU Aarhus' medlemmer har modtaget indkaldelsen på mail, men her får i også dagsordnen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling 13. januar 2018

1. Formalia
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Valg af stemmetæller
d. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed
e. Godkendelse af dagsorden

2. Formandens beretning
a. Beretning
b. Godkendelse af beretningen

3. Kassererens beretning
a. Beretning
b. Godkendelse af beretningen
c. Orientering om budget for 2018

4. Vedtægter
a. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer
b. Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til dsu@dsuaarhus.dk.

5. Indkomne forslag
a. Behandling af indkomne forslag
b. Indkomne forslag skal være bestyrelsen hænde senest 7 dage før generalforsamlingen jf. § 8 stk. 1. Forslag kan sendes til dsu@dsuaarhus.dk.

6. Valg
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. 4 bestyrelsesmedlemmer
e. 2 bestyrelsessuppleanter
f. 2 revisorer
g. 2 revisorsuppleanter
h. Folketingskandidat(er)

7. Evt.