Events around Vodskov Kro

Åbent Hus og hingstefremvisning

Åbent Hus og hingstefremvisning

Saturday 00:00 (07 April)
Helgstrand Dressage, Vodskov

7 års fødselsdag & sælg dit brugte rideudstyr i Kinnerup.

7 års fødselsdag & sælg dit brugte rideudstyr i Kinnerup.

Saturday 10:00 (07 April)
Kinnerup Heste-Artikler, Vodskov

1. træning for Vejgaards kvinder (nye velkomne)

1. træning for Vejgaards kvinder (nye velkomne)

Monday 20:00 (22 January)
AaB Fodbold A/S - Træningsanlæg, Aalborg

Nordjysk Mesterskab - Håndbold U14 Piger

Nordjysk Mesterskab - Håndbold U14 Piger

Saturday 09:00 (14 April)
Ålbæk Idrætscenter, Aalbæk

3 timers kørekursus med din motorcykel på vores bane.

3 timers kørekursus med din motorcykel på vores bane.

Sunday 13:00 (15 April)
Heinrich Nielsen Køreskolecentret, Aalborg

3 timers kørekursus med din motorcykel på vores bane.

3 timers kørekursus med din motorcykel på vores bane.

Sunday 13:00 (22 April)
Heinrich Nielsen Køreskolecentret, Aalborg

3 timers kørekursus med din motorcykel på vores bane.

3 timers kørekursus med din motorcykel på vores bane.

Sunday 13:00 (27 May)
Heinrich Nielsen Køreskolecentret, Aalborg


Generalforsamling - SPK Region Nordjylland

Generalforsamling - SPK Region Nordjylland


When?

Start time: Tuesday 19:00 (16 January)

Where?

Vodskov Kro
Smedepladsen 3, Vodskov

About

Dagsorden jf. vedtægterne

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Regionsbestyrelsens formand aflægger beretning om regionsbestyrelsens virksomhed.
Regionskassereren fremlægger det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag.
Valg af regionsbestyrelsens medlemmer og suppleanter.
Valg af 1-2 revisorer
Eventuelt

Henning Rosbech Andersen er på valg og genopstiller ikke.
Mette Frankmar Sørensener på valg og genopstiller.
Hanne Vinther Nielsen er på valg og genopstiller.

Der skal vælges skal vælges 2 suppleanter.

Forslag, der ønskes behandlet på regionsgeneralforsamlingen, skal indsendes til regionsformanden senest 14 dage før regionsgeneralforsamlingen.

Vedtagelse og valg på regionsgeneralforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.